Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp (CYBERSOFT) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp phần mềm kế toán và giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP).

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi xin thông báo tuyển dụng nhân viên vào các vị trị tuyển dụng sau: