Tưng bừng đón CYBERSOFT tròn 12 tuổi

Ngày 04.11.2015 tại văn phòng Công ty tổ chức kỷ niệm 12 năm thành lập.

Ngay từ ngày đầu thành lập (04.11.2003) với mục tiêu và định hướng rõ rằng. CYBERSOFT chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất phần mềm quản lý, chặng đường 12 năm qua tuy rằng cũng có lúc khó khăn do chung theo thị trường. Tuy nhiên với định hướng chuyên sâu nên sản phẩm và dịch vụ của CYBERSOFT luôn được khách hàng tin dùng. Điều đó được thể hiển ở các chỉ tiêu sau;

- Chỉ tiêu doanh thu năm sau cao hơn năm trước 30%

- Chỉ tiêu về lượng khách hàng tăng từ 10 đến 50%

- Chỉ tiêu về nhân lực tăng từ 10 đến 20%

- Chỉ tiêu về phát triển sản phẩm mới từ 1 năm đến 2 năm phát hành một sản phẩm mới.

Để đạt được kết quả trên là sự đóng góp nỗ lực rất lớn của các anh chị em trong công ty, đặc biệt những người đã cùng sát cách với CYBERSOFT trong những năm đầu thành lập.

 

Các bài viết liên quan