Sắp phát hành bản Cyber Enterprise 8.0 trên nền Web

Phòng phát triển sản phẩm CYBERSOFT đang trong giai đoạn hành thành bản sản phẩm Cyber Enterprise chạy trên nền Web. 

Sản phẩm Cyber Enterprise chạy trên nền Web được phát triển dựa vào công cụ lập trình của hãng microsoft với công nghệ ASP.net FW 4.0 cùng với sự hỗ trợ Support của các Control trong bộ DevexPress với hy vọng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu về tiện ích cho khách hàng. Đặc biệt các hệ thống phân tích báo cáo trực quan bằng đồ thị được thực hiện hoàn thiện trên hệ thống giúp cho nhà quản lý có phương pháp tiếp cận hệ thống của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi dự kiến vào tháng 5/2016 sẽ xuất bản phiên bản cho khách hàng sử dụng

Một số hình ảnh của phiên bản

 

Nguồn: Phòng phát triển sản phẩm