Sản phẩm cho đơn vị sản xuất với giá thành nhiều công đoạn

Việc phát triển Module và triển khai bài toán giá thành sản xuất cho một đơn vị sản xuất theo yêu cầu đặc thù là một trong những nghiệp vụ cần nhà cung cấp hiểu rõ về quy trình sản xuất và quy trình nghiệp vụ của từng đơn vị.

CYBERSOFT với kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển may đo đặc thù cho các đơn vị, đặc biệt các đơn vị sản xuất có tính giá thành sản phẩm với nhiều công đoạn sản xuất,  Trong những năm qua CYBERSOFT đã tư vấn và phát triển Module nghiệp vụ tính giá thành sản xuất phù hợp với công nghệ sản xuất - tổ chức hạch toán của đơn vị theo ngành nghê như sau;

Giá thành bao bì (Từ các bước kéo rợi, chỉ, may, in ..)

Giá thành xi măng (Đá vôi đát sét, Clinke, xi măng bột, bao PC)

Giá thành khai thác khoảng san (Quặng, Tuyển, sản phẩm cuối cùng ..)

Giá thành dược phẩm ..

....