DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG

    Với phương châm cùng khách hàng đi đến thành công, Chúng tôi luôn hỗ trợ tối ưu nhất cho khách hàng trong cả một quá trình sử dụng hệ thống phần mềm do CYBERSOFT cung cấp; Với đội ngũ tư vấn có trình độ CNTT kết hợp với sự am hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ sẽ đáp ứng tốt công tác duy trì hệ thống phần mềm tại các quý khách hàng sau thời gian bảo hành. 

    Công việc bảo trì phần mềm là công đoạn cuối "theo sơ đồ dưới" tại quý khách hàng, Việc bảo trình hệ phần mềm không những làm tăng sự hài lòng cho khách hàng trong quá trình sử dụng, mà còn là một minh chứng cho sự đảm bảo về dịch vụ trường tồn lâu dài của chúng tôi đối với sản phẩm mà quý khách hàng đáng sử dụng CYBERSOFT cung cấp.