DỊCH VỤ BẢO HÀNH - HỖ TRỢ SỬ DỤNG

       Chúng tôi luôn luôn đề cao và xem công tác bảo hành và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau bán hàng là một bước quan trọng nhất trong tất cả các bước của quá trình chuyển giao hệ thống phần mềm cho khách hàng. Với đội ngũ bảo hành chuyên sâu trong các lĩnh vực ngành nghề chúng tôi cam kết bảo hành và hỗ trợ sử dụng miễn phí khách hàng trong quá trình vận hành sử dụng phần mềm với các nội dung bảo hành - hỗ trợ và hình thức thực hiện như sau;

NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO HÀNH

CYBERSOFTSẽ cài đặt lại phần mềm trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của bên Quý Công ty về việc cài đặt lại chương trình do có sự cố máy tính gây ra “máy tính bị Virus, ổ cứng lỗi, máy lỗi,…”

CYBERSOFT: Sẽ cài đặt thêm các máy trạm trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Quý Công ty về việc cài đặt thêm các máy trạm

CYBERSOFT: Sẽ cập nhập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và nghiệp vụ kế toán trong thời gian 07 (bảy) ngày kể từ ngày có thông tư mới nhất do Bộ Tài Chính ban hành về sự thay đổi mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo thuế

CYBERSOFT: Sẽ cập nhập, sửa đổi chương trình phần mềm được cài đặt trên các máy tính của Quý Công ty cho phù hợp các thay đổi về chế độ kế toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính ban hành các Thông tư, Quyết định mới nhất về sự thay đổi đó

NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỖ TRỢ

CYBERSOFT: Hỗ trợ và tư vấn về các nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm.

CYBERSOFT :Hỗ trợ tra soát số liệu khi có lệnh số liệu.

CYBERSOFT: Hỗ trợ các thao tác khác trên phần mềm khi nhân viên nghiệp vụ của Quý Công ty yêu cầu.

CYBERSOFT: Hỗ trợ về công tác khôi phục số liệu khi có sự cố về dữ liệu do hệ thống máy tính gây ra.

CYBERSOFT: Hỗ trợ phân quyền cập nhập, rà soát phân quyền khi có sự thay đổi về quyền đăng nhập vào phần mềm của người sử dụng.

HÌNH THỨC THỰC HIỆN

Phương thức thực hiện.

Gián tiếp: Bảo hành, hỗ trợ sử dụng phần mềm cung cấp từ xa cho các nhân viên nghiệp vụ Quý Công ty thông qua “điện thoại, Fax, E-mail và Logmein, TeamView,..” sau khi nhận được thông tin bảo hành từ Quý Công ty .

Trực tiếp: Bảo hành, hỗ trợ sử dụng phần mềm trực tiếp tại trụ sở của Quý Công ty trong trường hợp các yêu cầu về bảo hành không thực hiện được thông qua các kênh xử lý bảo hành gián tiếp.

Thời gian thực hiện.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu bảo hành phần mềm từ Quý Công ty, CYBERSOFT sẽ hoàn thành bảo hành và hỗ trợ sử dụng thông qua kênh bảo hành gián tiếp.

Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu bảo hành phần mềm từ Quý Công ty, CYBERSOFT sẽ hoàn thành bảo hành và hỗ trợ sử dụng thông qua kênh bảo hành trực tiếp.

Thời gian tiếp nhận thông tin bảo hành là trong giờ hành chính và không tính ngày nghỉ lễ do pháp luật quy định.