DỊCH VỤ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

       Dịch vụ triển khai phần mềm là một trong dịch vụ quan trọng nhất trong cả một quá trình thực hiện xây dựng và ứng dụng hệ thống phần mềm vào quản lý tại khách hàng. Khách hàng của chúng tôi sẽ được cam kết một dịch vụ triển khai với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và có sự hiệu biết sâu sắc về các nghiệp vụ kinh tế theo các ngành nghề sản xuất kinh doanh của từng loại hình khách hàng.

Dịch vụ triển khai bao gồm

Dịch vụ khảo sát.

Dịch vụ tư vấn (Tư vấn quy trình, tư vấn mã hóa thông tin).

Dịch vụ hiệu chỉnh phần mềm theo đặc thù quản lý.

Dịch vụ cài đặt, đào tạo sử dụng phần mềm.

Dịch vụ chuyển đổi số liệu từ hệ thống phần mềm cũ, từ các tệp Excel sang hệ thống phần mềm mới

Dịch vụ hỗ trợ lên báo cáo quý.

Dịch vụ hiệu chỉnh theo yêu cầu phát sinh trong quá trình chuyển giao.

Trong quá trình cung cấp và chuyển giao phần mềm, dịch vụ triển khai được thể hiện từ bước 1 đến bước 7 "theo sơ đồ dưới) trong quy trình thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ phần mềm cho khách hàng.

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM