DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY TRÌNH 

     Phần mềm quản lý là hiện thực hóa dữ liệu các quy trình quản lý trên hệ thống phần mềm. Việc chuyển đổi từ công tác thủ công sang công tác quản trị hệ thống trên phần mềm cần có các quy trình rõ ràng và khoa học. Tại CYBERSOFT với nhiều chuyên gia giỏi và có nhiều kinh nghiệm tổ chức các quy trình của lý của nhiều doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ tiến hành tư vấn cho quý khách hàng các quy trình quản lý trên hệ thống một cách khoa học - chặt chẽ - đơn giản.

Các quy trình tư vấn dịch vụ của chúng tôi:

Tư vấn quy trình quản lý bán hàng

Tư vấn quy trình quản lý mua hàng

Tư vấn quy trình quản lý kho

Tư vấn quy trình quản lý tính giá thành sản xuất

Tư vấn quy trình tính giá thành phân bước - nhiều công đoạn

Tư vấn các sơ đồ hạch toán kế toán

Tư vấn các quy trình đặc thù quản lý theo từng ngành nghề sản xuất.