1. CAM KẾT

Chúng tôi luôn hiểu rằng yếu tố dịch vụ là đóng góp trên 90% cho sự thành công của một hệ thống phần mềm quản lý và chúng tôi cũng hiểu rằng sẽ nhận được lợi ích khi hệ thống phần mềm được ứng dụng thực tiễn hữu ích tại khách hàng. Sự kết hợp đó là kim chỉ nam cho từng hành động trong quá trình thực hiện công việc Triển khai - Bảo hành – Bảo trì hệ thống phần mềm tại khách hàng.

CÙNG KHÁCH HÀNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG!

2. CAM KẾT DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

Traning:

Đào tạo cho người sử dụng của khách hàng sử dụng thành thạo phần mềm.

Consulting:

Tư vấn quy trình quản lý, tư vấn tổ chức hệ thống thông tin phù hợp và tối ưu nhất cho công tác quản trị tại từng khách hàng.

Customize:

Chúng tôi luôn sẵn sàng hiệu chỉnh phần mềm phù hợp với định hướng quản lý của khách hàng.

Develop: 

Phát triển các phân hệ - chức năng – tiện ích theo đặc thù yêu cầu của khách hàng.

3. CAM KẾT DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Actively: 

Chủ động liên hệ cập nhập những thay đổi trong vòng 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về chính sách quản lý của nhà nước.

Support: 

Hỗ trợ kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm của khách hàng.

Fix: 

Cập nhập trong vòng 24h các lỗi do hệ thống phần mềm gây ra.

4. CAM KẾT DỊCH VỤ BẢO TRÌ

Sau hơn 10 trưởng thành và phát triển chúng tôi luôn chuyên sâu phát triển sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực phục vụ quản lý (Phần mềm kế toán và giải pháp ERP)  điều đó không chỉ tạo nên sự khác biệt chuyên sâu trong từng sản phẩm và dịch vụ mà còn là thay cho lời cam kết đồng hành trường tồn dịch vụ với khách hàng trong quá trình sử dụng các sản phẩm do CYBERSOFT cung cấp.

Trân trọng cảm ơn!