BỘ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP ERP: CYBER ENTERPRISE 8.0


Giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp "CYBER ERP - CYBER ENTERPRISE RESOURCE PLAING", phiên bản CYBER ENTERPRISE 8.0 là một bộ phần mềm bao gồm các phân hệ phần mềm sau:

PHẦN HỆ PHẦN MỀM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CYBER ACCOUNTING
PHẦN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CYBER SALES MANAGEMENT 
PHẦN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA HÀNG CYBER PURCHASING MANAGEMENT
PHẦN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỒN KHO CYBER INVENTORY MANAGEMENT

CHỨC NĂNG CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM

Phân hệ phần mềm quản lý tài chính kế toán - CYBER ACCOUNTING

Phân hệ phần mềm quản lý tài chính CYBER ACCOUNTING với vai trò là trung tâm lưu trữ thông tin về tài chính kế toán của bộ giải pháp ERP; Quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán, từ dòng lưu chuyển tiền, kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính đến tài sản cố định, tính giá thành sản xuất. Giúp cho doanh nghiệp giảm bớt các công đoạn nhập liệu, tính toán và tập hợp số liệu; Dùng nhiều thời gian hơn để phân tích số liệu tài chính, lập kế hoạch tài chính, hoạch định các chiến lược tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Phân hệ phần mềm quản lý tài chính CYBER ACCOUNTING với đầy đủ nhất về các Module và nghiệp vụ kế toán như: Module Kế toán tổng hợp, Module kế toán tiền mặt tiền gửi, Module kế toán bán hàng và công nợ phải thu, Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả, Module kế toán hàng tồn kho, Module kế toán chi phí và tính giá thành, Module kế toán tài sản cố định, Module kế toán công cụ dụng cụ, Module kế toán chủ đầu tư, hệ thống báo cáo thuế, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Với đầy đủ các đầu vào chứng từ của các nghiệp vụ khác nhau như: Phiếu kế toán, phiếu kế toán định kỳ, bút toán kết chuyển - phân bổ, Phiếu thu - chi, báo nợ - báo có, hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng, hoá đơn dịch vụ, chứng từ bù trừ công nợ, phiếu xuất nhập kho, phiếu điều chuyển kho, phiếu xuất hàng bán trả lại nhà cung cấp, phiếu nhập hàng bán trả lại, phiếu nhập xuất công cụ dụng cụ,...


Phân hệ phần mềm quản lý bán hàng - CYBER SALES MANAGEMENT

Phân hệ phần mềm quản lý bán hàng nhằm tự động hoá toàn bộ quy trình bán hàng của doanh nghiệp trên hệ thống máy tính như: Từ khi tiếp nhận đơn hàng cho đến khi giao hàng và xuất hoá đơn. Người sử dụng có thể thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình hoặc tự khai báo các bước thực hiện tắt theo đặc thù riêng. Phân hệ này giúp hoạt động bán hàng có hiệu quả hơn do việc giảm thiểu các công đoạn và thao tác xử lý thủ công, ngoài ra việc thực hiện đơn hàng nhanh chóng và đúng thời hạn sẽ làm khách hàng hài lòng đồng thời giảm bớt việc phải sửa chữa, chỉnh sửa đơn hàng bán hàng.
Phân hệ này còn có nhiều chức năng như: Quản lý hàng bán bị trả lại, hàng thay thế và điều chỉnh công nợ, theo dõi hạn mức tín dụng, bảo lãnh thanh toán. Việc tính giá và chiết khấu cũng được thực hiện theo nhiều cách (khách hàng, nhóm khách hàng, địa bàn tiêu thụ, mặt hàng, nhóm mặt hàng..) nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý phương án giá khác nhau.


Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng - CYBER PURCHASING MANAGEMENT

Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng tự động hoá mọi nghiệp vụ mua hàng như: Từ lập kế hoạch mua hàng (kế hoạch dữ trữ, kế hoạch năm, kế hoạch quý …), đến quản lý đơn hàng mua hàng, theo dõi việc giao hàng của nhà cung cấp, phân hệ này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá và tính toán các chi phí liên quan đến hoạt động mua hàng.


Phân hệ phần mềm quản lý vật tư - CYBER INVENTORY MANAGEMENT

Phân hệ phần mềm quản lý hàng tồn kho cung cấp các thông tin tức thời thông tin tồn kho các hàng hoá vật tư của doanh nghiệp. Quản lý tất cả các nghiệp vụ nhập xuất, điều chuyển hàng hoá, quản lý chi tiết từng hàng hoá vật tư đến từng vị trí cất giữ. Chu trình kiểm tra đầy đủ chặt chẽ tránh sai sót, đảm bảo số dư hàng tồn kho thực tế đúng với sổ sách. Ngoài ra, phân hệ phần mềm này còn cho phép quản lý cách tính giá vốn hàng tồn kho, tự động hạch toán kế toán chuyển vào sổ cái cho phân hệ quản lý tài chính. Tự động tạo lập các báo cáo quản trị phân tích chi tiết, tổng hợp về hàng hoá vật tư tồn kho nhằm tối ưu hóa vòng luân chuyển hàng hóa cũng như lượng hàng tồn kho dự trữ hiệu quả hơn.

TÍNH NĂNG CỦA GIẢI PHÁP ERP TRÊN PHIÊN BẢN CYBER ENTERPRISE 8.0

VỀ NGHIỆP VỤ:

Bộ giải pháp phần mềm CYBER ENTERPRISE 8.0 được khách hàng đánh giá là đầy đủ nghiệp vụ đáp ứng tất cả các nghiệp vụ của nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác nhau.

VỀ QUY TRÌNH:

Các quy trình được thể hiện trên bộ giải pháp CYBER ENTERPRISE 8.0 một cách đầy đủ, rõ ràng và linh hoạt trong việc hiệu chỉnh quy trình cho phù hợp với yêu cầu đặc thù của từng ngành cũng như từng đơn vị khác nhau; Điều đó được thể hiện tất các quy trình "Từ bán hàng, mua hàng, quản lý vật tư, tính giá thành sản xuất" đều linh hoạt trong việc thêm bớt các bước thực hiện mà không làm ảnh hưởng tính hệ thống cũng như tính quản trị của phần mềm đem lại.

CÁC TÍNH NĂNG VÀ TIỆN ÍCH: 


CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG TƯƠNG THÍCH.


VB.Net, C#, ASP.Net; Font Unicode, Kiến trúc lập trình khách/chủ "Client-Server".

Tương thích với môi trừng Windown từ XP trở lên.

Tương thích môi trường Window, và các trình duyệt Web

Vận hành trong môi trường nhiều người sử dụng, không giới hạn người sử dụng.

 

VỀ BÁO CÁO


Cho phép Export ra các file theo đúng mẫu: Excel (xls,xlsx), Word; Pdf, Text

Hệ thống báo cáo chạy trên nền Winform, Webform

Hệ thống báo cáo phân tích theo nhiều chiều thông tin quản lý khác nhau

Hệ thống báo cáo phân tích dựa trên các đồ thị

Cho phép xem trước lúc in báo cáo

Cho phép người sử dụng tự đông tương tác hiệu chỉnh báo cáo theo yêu cầu

 

VỀ GIAO DIỆN


Việt/Anh: Có thể hiệu chỉnh Menu và cho phép kết nối với các ứng dụng khác

Rõ ràng, tiện lợi cho việc nhập liệu cũng như lên các báo cáo, phím tắt theo chuẩn Window

 

VỀ SỐ LIỆU


Quản lý số liệu liên năm, đa ngoại tệ, Quản lý nhiều bộ số liệu trên một cơ sở dữ liệu,Tự động sao lưu (backup) số liệu.

Tích hợp các phòng ban: Luân chuyển thông tin nghiệp vụ giữa các phòng ban kịp thời và chính xác, phối hợp các nghiệp vụ liên quan đến nhiều phòng ban một cách nhịp nhàng và hiệu quả, giảm thiểu sử dụng và luân chuyển thủ công các loại giấy tờ.
Tập trung và chia sẻ thông tin: Các dữ liệu về tất cả các yếu tố phục vụ sản xuất kinh doanh (thư viện thông tin) chỉ cần nhập một lần và được chia sẻ cho tất cả các phòng ban chức năng của Công ty.

Khả năng tạo ra các báo cáo tức thời và tin cậy về tình hình doanh nghiệp. Loại bỏ sự mâu thuẫn về số liệu thường tồn tại trong những hệ thống phân tán.
Có cơ chế kiểm soát công việc: Tiến trình công việc được kiểm soát một cách hợp lý, với khả năng phân định trách nhiệm rõ ràng. Cơ chế kiểm soát công việc, một mặt tăng khả năng phân quyền của lãnh đạo đối với cấp dưới, mặt khác nâng cao tính giám sát của lãnh đạo cấp cao đối với mọi hoạt động của Công ty.

Đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát được, có sự phân quyền về quản lý và hạch toán, có sự kiểm soát và lưu lại dấu vết kiểm soát.

 

MÔI TRƯỜNG


Tương thích môi trường Window, và các trình duyệt Web

Vận hành trong môi trường nhiều người sử dụng, không giới hạn người sử dụng.

 

 

Các bài viết liên quan