PHẦN MỀM KẾ TOÁN - CYBER ACCOUNTING


Kế toán tổng hợp General Ledger
Kế toán vốn bằng tiền Cash Managemenr
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu Accounts Receivable
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả Accounts Payable
Kế toán vật tư Accounts Inventory
Kế toán tài sản cố định Fixed Assets
Kế toán công cụ dụng cụ Accounts Tools and Supplies
Kế toán chi phí và tính giá thành  Cost Accounting
Kế toán chủ đầu tư Investment Accounting
  TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  VỀ NGHIỆP VỤ


 

Phân hệ phần mềm quản lý tài chính CYBER ACCOUNTING với vai trò là trung tâm lưu trữ thông tin về tài chính kế toán của bộ giải pháp ERP; Quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán, từ dòng lưu chuyển tiền, kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính đến tài sản cố định, tính giá thành sản xuất. Giúp cho doanh nghiệp giảm bớt các công đoạn nhập liệu, tính toán và tập hợp số liệu; Dùng nhiều thời gian hơn để phân tích số liệu tài chính, lập kế hoạch tài chính, hoạch định các chiến lược tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Phân hệ phần mềm quản lý tài chính CYBER ACCOUNTING với đầy đủ nhất về các Module và nghiệp vụ kế toán như: Module Kế toán tổng hợp, Module kế toán tiền mặt tiền gửi, Module kế toán bán hàng và công nợ phải thu, Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả, Module kế toán hàng tồn kho, Module kế toán chi phí và tính giá thành, Module kế toán tài sản cố định, Module kế toán công cụ dụng cụ, Module kế toán chủ đầu tư, hệ thống báo cáo thuế, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Với đầy đủ các đầu vào chứng từ của các nghiệp vụ khác nhau như: Phiếu kế toán, phiếu kế toán định kỳ, bút toán kết chuyển - phân bổ, Phiếu thu - chi, báo nợ - báo có, hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng, hoá đơn dịch vụ, chứng từ bù trừ công nợ, phiếu xuất nhập kho, phiếu điều chuyển kho, phiếu xuất hàng bán trả lại nhà cung cấp, phiếu nhập hàng bán trả lại, phiếu nhập xuất công cụ dụng cụ,...

 

  VỀ BÁO CÁO


 

a) Báo cáo kế toán

Cyber Accounting 8.0: Cho phép người sử dụng lên các báo cáo tài chính theo thông tư, quyết định mới nhất do bộ tài chính ban hành, hệ thống sổ sách kế toán theo các hình thức “Nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái”, hệ thống báo cáo nhập xuất tồn kho, báo cáo khấu hao TSCĐ, báo cáo phân bổ CCDC, hệ thống báo giá giá thành…

b)Báo cáo thuế

Cyber Accounting 8.0: Cho phép lên các báo cáo thuế như: Tờ khai thuế, bảng kê thuế GTGT đầu ra, đầu vào, sổ chi tiết thuế…, tự động chuyển dữ liệu kê thuế sang phần mềm kê khai thuế do tổng cục thuế ban hành.

c)Báo cáo quản trị và phân tích

 • Cyber Accounting 8.0: Cho phép quản lý và cung cấp hệ thống báo cáo quản trị về Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận với phân lớp theo nhiều chiều khác nhau như; Theo trung tâm lợi nhuận, theo trung tâm chi phí, theo bộ phận - nhân viên, khoản mục phí, công trình, hạng mục công trình, vụ việc, sản phẩm, nhóm sản phầm, đơn vị thành viên, nhân viên, phòng ban.
 • Cyber Accounting 8.0: Cho phép quản lý và cung cấp hệ thống báo cáo quản trị đa ngoại tệ, báo cáo giá thành sản xuất theo nhiều phương án tính giá thành khác nhau như “Giá thành một bước, nhiều bước: Theo định mức, tập hợp trực tiếp, phân bổ...”  Ngoài ra còn cung cấp một loạt các báo cáo thống kê, báo cáo quản trị, báo cáo nhanh phục vụ tốt cho nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.
 • Cyber Accounting 8.0: Cung cấp nhiều các báo cáo phân tích số liệu liên năm của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn số kỳ, so sánh kỳ báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ.
 • Cyber Accounting 8.0: Cung cấp hệ thống báo cáo quản lý công nợ theo hoá đơn, theo hạn thanh toán, theo hợp đồng, theo lệnh sản xuất hàng…
 • Cyber Accounting 8.0: Cung cấp hệ thống báo cáo tức thời về cân đối nhu cầu vật tư - hàng hóa, nhu cầu sản xuất, cân đối đơn hàng bán hàng, đơn hàng mua hàng, theo dõi tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu, tiêu thức khác nhau như: Mặt hàng, nhóm mặt hàng, nhân viên/bộ phận bán hàng, địa bàn, loại hình doanh nghiệp..
 • Cyber Accounting 8.0: Cung cấp hệ thống báo cáo quản trị về kho như; Phân tích quản trị tồn kho hàng hóa vật tư chậm luân chuyển, tính toán lượng hàng dữ trữ theo nhiều chỉ tiêu và tiêu thức quản lý khác nhau.
 • Cyber Accounting 8.0: Cung cấp hệ thống báo cáo phân tích kế hoạch, thực hiện về bán hàng, mua hàng, sử dụng vật tư, chi phí, doanh thu, lợi nhuận..và được chi tiết theo từng trung tâm lợi nhuận – trung tâm chi phí, hợp đồng, mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhóm khách hàng…
 
VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC
 • Tra cứu các danh mục theo nhiều chiều, định nghĩa hiện thị và thứ tự sắp xếp các trường hiện thị.
 • Cho phép phân nhóm các danh mục theo  cấu trúc hình cây để phục vụ phân tích số liệu.
 • Cho phép chuyển đổi, gộp - đổi mã, phân quyền danh mục theo chức năng: Xóa – sửa – tạo mới – đổi mã – In; Phân quyền danh mục theo nhóm phân nhóm
 

VỀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH


 

 • Quản lý, khai báo mức xử lý - trạng thái các giao dịch
  • Lập chứng từ
  • Chờ duyệt
  • Đang nhập - xuất
  • Hoàn thành
  • Đóng
  • Chuyển sổ cái/ sổ kho
 • Cho phép khai báo, phân quyền các giao dịch
 • Cho phép khai báo khuôn dạng chứng từ
 • Cho phép khai báo tính toán tồn tức thời
 • Cho phép thêm các trường trong màn hình nhập liệu để phù hợp với yêu cầu quản lý và phân tích số liệu.
 

VỀ CÔNG NGHỆ


 

Công cụ lập trình

Microsoft Visual Studio .Net (Vb.Net, C#, ASP.Net)

Cơ sở dữ liệu

SQL Server 2005/2008/2010/2012..

Kiến trúc lập trình

Khách - chủ, 3 lớp (Client-server; 3 layer)

Công cụ báo cáo

Crystal Reports

Giao diện

Winform; Báo cáo Webform

Kết xuất (Export)

Kết xuất dữ liệu ra tệp có định dạng Excel, pdf, Word, Text,Xml theo đúng mẫu

Truy nhập (Import)

Hỗ trợ import từ dữ liệu Excel

Phông chữ

Unicode tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6909:2001

Bảo mật

 • Hệ thống được mã hóa bảo mật theo thuật toán MD5 “không dịch ngược” và phân quyền chi tiết đến chức năng, chứng từ, nút lệnh, trạng thái giao dịch “mức xử lý” của chứng từ, phân quyền theo kho, nhóm khách hàng ..
 • Chế độ tự động định kỳ lưu trữ (Backup) số liệu

Môi trường làm việc

 • Hệ điều hành: Win Server, Windown (NT,XP,2000,98x,Me,7…)
 • Mạng: LAN, WAN, truy cập từ xa
 
VỀ TIỆN ÍCH
 • Hạch toán kép: Nhiều nợ, nhiều có, số liệu liên năm, đa ngoại tệ, hệ thống báo cáo Anh/Việt
 • Truy xuất: Excel, Pdf, Word, Text, e-mail, xem dạng đồ thị, sắp xếp, lọc theo nhiều cột khác nhau
 • Kỹ thuật Drill Down: Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết - Chứng từ
 • Đa nhiệm - Multi Stask: Cho phép mở nhiều chức năng một lúc.
 • Tự động: Cho phép người sử dụng tự động định nghĩa phương pháp truy vấn số liệu báo cáo và sửa đổi mẫu biểu các báo cáo in ra; Tự động định nghĩa trường “Cột” báo cáo: Tiêu đề cột báo cáo, độ rộng cột, kéo thả cột; Tự động tính tổng cộng và thể hiện số dòng khi lựa chọn ô dữ liệu.
 • Tự động: Cho phép tự động xác định các bước và thực hiện chạy bút toán đóng sổ ”Bút toán chạy theo lần lượt các chức năng như: Phân bổ, khấu hao, kết chuyển, giá vốn, giá thành, lãi lỗ..”, tự động làm tròn số khi tính toán các số lẻ
 • Sao chép – Copy: Cho phép sao chép số liệu phần mềm dễ dàng bằng thao tác Ctrl+C và Ctrl+V ra các ứng dụng khác.
 • Phím tắt: Dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và cập nhập chứng từ, thao tác hoàn toàn có thể bằng bàn phím và các phím tắt được định nghĩa theo chuẩn của hệ điều hành Windown.
 • Kiểm soát: Cho phép kiểm soát dấu vết chừng từ: Tạo lập - sửa – xoá - In; Phân quyền truy cập chứng từ theo các mức xử lý: Lập - Chờ duyệt - Duyệt – Hoàn thành - Hạch toán sổ cái, sổ kho…;
 • Mở rộng: Cho phép cấu hình mở rộng may đo chương trình thêm các chức năng, các phân hệ, các Module theo yêu cầu đặc thù quản lý một cách chính xác, nhanh chóng và dễ dàng bằng các thao tác trực quan
 
VỀ GIAO DIỆN
 • Giao diện Anh/Việt và người sử dụng có thể tự động định nghĩa giao diện 
 • Sử dụng dễ, tìm kiếm nhanh, thao tác hoàn toàn có thể bằng bàn phím.
 • Các yêu cầu của công tác quản lý được thực hiện một cách chính xác rõ ràng và nhanh chóng (Hệ thống – Giao dịch – Báo cáo – Danh mục – Số dư - Tính toán).
 • Tính mở cao: Dễ dàng áp dụng mở rộng với các đơn vị, các phòng ban như phòng kinh doanh, vật tư, kho dùng chương trình với số liệu tách biệt hay số liệu liên kết thống nhất.
 

 

 

 

 

 

 

 

  CÁC MODULE NGHIỆP VỤ
Module kế toán tổng hợp General Ledger
Module kế toán vốn bằng tiền Cash Managemenr
Module kế toán bán hàng và công nợ phải thu Accounts Receivable
Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả Accounts Payable
Module kế toán vật tư Accounts Inventory
Module kế toán tài sản cố định Fixed Assets
Module kế toán công cụ dụng cụ Accounts Tools and Supplies
Module kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất Cost Accounting
Module kế toán chủ đầu tư Investment Accounting

 

Các bài viết liên quan