SỨ MỆNH

Đối với thị trường:

Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao, dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ và sự hiểu biết về các nghiệp vụ kinh tế nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

 

Đối với khách hàng:

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; Cam kết trở thành Người đồng hành số 1, với phương châm "Cùng khách hàng đi đến thành công!" là mục tiêu và là động lực cho chúng tôi luôn luôn không ngừng vận động và phát triển.

 

Trách nhiệm với nhân viên:

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạonhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

 

Trách nhiệm với xã hội:

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.