TẦM NHÌN

Với khát vọng - trí tuệ - tâm huyết , CYBERSOFT luôn hướng tới là nhà nhà cung cấp hàng đầu phần mềm kế toán và giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) tại Việt Nam.

CYBERSOFT mong muốn tạo nên một thương hiệu sản phẩm phần mềm Việt là niềm tự hào tầm vóc, trí tuệ con người Việt.