CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

 

CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ

Phòng kinh doanh và phát triển thị trường (Cyber sales development Department – CSD): 

Thực hiện các hoạt động kinh doanh như: Khảo sát đánh giá tiềm năng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; Mở rộng thị trường sử dụng dịch vụ của Công ty; Tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng định kỳ nâng cao uy tín chất lượng, dịch vụ của công ty

Phòng nghiệp vụ (Cyber Expert bureau Department – CEB): 

Khảo sát các quy trình nghiệp của khách hàng, tư vấn nghiệp vụ - quy trình quản lý cho khách hàng, tư vấn và triển khai các giải pháp ERP

Phòng quản trị hành chính (Cyber Administrative Department – CAD): 

Tổ chức thực hiện công tác văn phòng, các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ; Sắp xếp, tổ chức các hoạt động trong công ty; Giám sát việc thực hiện quy chế của nhân viên và thực hiện công tác BHXH, BHYT đối với cơ quan quản lý nhà nước

Phòng tài chính kế toán: (Cyber Financial Account Department – CFD):  

Tổ chức theo dõi công tác kế toán của công ty, quản lý công nợ phải thu, phải trả và thanh quyết toán với cơ quan quản lý nhà nước

Phòng giải pháp các doanh nghiệp (Cyber Solution For Business Department – CSB): 

Tư vấn triển khai các hệ thống thông tin quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp, cài đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống, thiết kế và phát triển sản phẩm theo yêu cầu đặc thù của khách hàng

Phòng bảo hành và hỗ trợ khách hàng (Cyber Customers Support and Warranty Department – CSC): Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, E-mail, web hoặc trực tiếp tại trụ sở khách hàng khi có yêu cầu

Phòng nghiên  cứu  phát  triển  sản  phẩm (Cyber Reseach  and  production development  Department –CRD ): 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới dựa trên nền công nghệ mới và tiên tiến nhất đảm bảo  sản phẩm của Cybersoft luôn được nâng cao tiện ích, mở rộng các chức năng phân hệ cũng như nâng cao quản trị phân tích dữ liệu