LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CYBERSOFT

Được thành lập từ 2003, do các kỹ sư phần mềm, các chuyên gia tài chính kế toán, dựa trên kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ kinh tế, các quy trình quản lý của doanh nghiệp và khả năng của công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ cao theo yêu cầu đòi hỏi của thị trường ứng dụng công nghệ vào quản lý.

Tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 

CYBER SOFTWARE FOR BUSINESS MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch

CYBERSOFT

Logo

         

 

 

Hình thức sở hữu

Cổ phần

Năm thành lập

2003

Sản phẩm và dịch vụ

Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) Phiên bản CYBER ENTERPRISE

Phần mềm quản lý tài chính kế toán CYBER ACCOUNTING

Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán, tư vấn  ERP “Enterprise Resource Planning”, triển khai, bảo trì phần mềm kế  toán và giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp.

Mục tiêu

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu phần mềm kế toán và giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp tại Việt Nam

Phương châm

Một nghề chín hơn chín nghề “Chuyên sâu trong lĩnh vực phần mềm quản lý tài chính và giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp

Quan điểm phục vụ

Cùng khách hàng đi đến thành công!

Thành tích

Hàng năm sản phẩm và dịch vụ của Cybersoft luôn dành được giải thưởng sao khuê của hiệp hội công nghệ phần mềm Việt Nam – VINASA.

Sản phẩm của Cybersoft được hơn 2 000 khách hàng trên cả nước với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh, quy mô hoạt động cũng như hình thức sở hữu khác nhau sử dụng và tin dùng.

Liên hệ

Địa chỉ: Số 25 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043 7765 046                     Fax: 043 7765 047

E-Mail: Sales@cybersoft.com.vn         Support@cybersoft.com.vn

Website

WWW.CYBERSOFT.COM.VN