Sản phẩm cho các đơn vị vận tải

Tiếp nối thành công trong lĩnh vực cung cấp cho các đại lý ôtô của các hãng uy tín như: Toyota, Ford, Mazda, Nissan, Chevrolet..; CYBERSOFT đã phát triển và triển khai thành công giải pháp phần mềm cho các đơn vị vận tải như;

CYBERSOFT Vinh dự là nhà cung cấp giải pháp phần mềm theo chuyên ngành cho các đơn vị vận tải lớn

Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) với các đơn vị thành viên.

- Xí Nghiệp Buýt Hà Nội

- Xí Nghiệp Xe Điện

- Xí Nghiệp Buýt Thăng Long

- Xí Nghiệp Buýt 10/10

- Công ty cổ phần Buýt Liên Ninh

- Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp (Neway)

 - Xí Nghiệp Buýt Cầu Bưu

- Xí Nghiệp Buýt Yên Viên

Công ty LD Vận tải Quốc Tế Hải Vân

Công ty cổ phần bến Xe Hà Nội

Công ty TNHH MTV Vận Tải và du lịch JAC

Công ty cổ phần vận tải Xi Măng Hải Phòng

Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Công ty cổ phần Taxi 3A, Taxi CP, Taxi Hà Nội, Taxi Tourist, Taxi JAC

....